Zoeken
 

Werelddag van de humanitaire hulp in de Scientology kerken voor Europa

Vrijdag 18 augustus 2017, aan de vooravond van de Internationale dag van de fotografie en de Werelddag van de humanitaire hulp werd de fototentoonstelling « Er kan iets aan gedaan worden » ingehuldigd in de Scientology Kerken voor Europa in aanwezigheid van humanitaire organisaties, religieuze leiders, pastoraal werkers van Scientology, genodigden en toeristen.


De tentoonstelling is alle dagen geopend van 13u tot 20u tot 17 september. Bezoekers kunnen er foto's zien van twee humanitaire projecten: een in Bassar in Togo, uitgevoerd (op aanvraag van de koning) met de hulp van de pastoraal werkers van Scientology en het andere in Abene in Senegal met de steun van leden van een humanitaire vereniging uit Mechelen.

Tijdens de inhuldiging heeft de Senegalese artist Lamine enkele stukken Afrikaanse muziek gespeeld op de Kora, een Afrikaanse harp, wat erg op prijs gesteld werd door de aanwezigen.

In zijn hoedanigheid van organisator van het project « Abene » hebben Lamine samen met zijn vriend Erwin, een erkentelijkheidsbrief ontvangen om hen te feliciteren voor de hulp die ze brengen in Senegal door een verlaten cultureel centrum te rehabiliteren. De pastoraal werkers van Scientology hebben hen ook een Scientology Handbook overhandigd die een aantal hulpmiddelen en praktische raad bevat die ter beschikking staat van iedereen, ongeacht hun overtuiging, om hen te helpen problemen van allerlei aard op te lossen.


Dagelijks brengen duizenden humanitaire helpers hun steun en hulp aan slachtoffers van rampen maar ook aan eenieder die hulp nodig heeft.
Daarom brengt de Werelddag voor de humanitaire hulp hulde aan de humanitaire helpers en vrijwilligers die in de eerste lijn werken.

Dit is het moment om die toegewijde mannen en vrouwen in de bloempjes te zetten die het gevaar trotseren om diegenen te helpen die nog grotere gevaren moeten trotseren .

Ron Hubbard, grondlegger van Scientologie, verklaarde: ”Een pastoraal werker van Scientology sluit zijn ogen niet voor de pijn, het kwaad en de onrechtvaardigheid van het bestaan." 


Helpen, wederopbouwen, de zin in het leven herstellen en nieuwe hoop geven zijn de doelen van de pastoraal werkers van Scientology. . 

Informatie en opleiding verkrijgbaar online: 

www.ministrevolontaire.org 

 

Nieuwe video 2017 over de Pastoraal werkers (in het Engels)

http://www.scientologynews. org/press-releases/new-video- conveys-essence-of-the- volunteer-ministers-movement. htmlcontact contact       share share