Zoeken
 

Wat is Scientology?


Scientology is een pragmatische religie die de mens een precies pad biedt dat leidt naar een beter begrip van zijn spirituele aard, zijn relatie met zichzelf, zijn familie, zijn relaties, de mensheid, de levensvormen, de materiële wereld, spiritualiteit en het Opperwezen.
 
Haar religieuze doctrine omvat bepaalde principes die haar eigen zijn. Een ervan is dat de mens een spiritueel wezen is wiens bestaan meer dan een leven bestrijkt en die begiftigd is met capaciteiten die zich ver verheffen boven deze die hij denkt te bezitten. Scientology is ook van mening dat de mens wezenlijk goed is en dat zijn geestelijke verlossing van hemzelf afhangt, zijn relaties met anderen en zijn vermogen om een broederschap met het universum te bereiken.
 
In een of andere vorm hebben alle religies de hoop gekoesterd op een geestelijke verlossing: een staat die vrij zou zijn van materiële beperkingen en lijden. Scientology biedt een van de meest praktische benaderingen om dit spiritueel doel te bereiken. Het is geen dogmatische religie. Het tegendeel is waar: men ontdekt er zelf, de waarheid van haar principes.
 
Het is waar dat Scientology haar oorsprong vindt in de oosterse religies, maar ze is in het westen geboren en haar overtuigingen drukken zich uit in een moderne taal van onze tijd. Scientology voegt een precieze technologie toe aan de spirituele concepten van het oosten die hen toestaat ze toe te passen op ons dagelijks leven.
 

contact contact       share share