Zoeken
 

Wanneer de Commissie voor verdovende middelen het belang van het publiek volgt op het vlak van drugs

Preventie van illegaal drugsgebruik is van essentieel belang

Brussel, zaterdag 4 juni 2016. In de buurt van de Clemenceau markt van Anderlecht, het team van de vereniging Zeg Neen tegen Drugs heeft zijn infostand geïnstalleerd als onderdeel van hun preventiecampagne. Ze boden aan het publiek boekjes De Feiten over Drugs, die de destructieve effecten van de 11 meest gebruikte drugs beschrijven en ook meer specifieke boekjes over cocaïne, crack, ecstasy, cannabis en alcohol waarover we maar al te vaak vergeten dat het ook drugs zijn, gezien de psychoactieve effecten!


De contacten die ze maakten, dat het met zeer nieuwsgierige voorbijgangers was of met professionelen uit de gezondheidssector was zoals apothekers, tonen duidelijk de groeiende belangstelling voor het drugsprobleem in de maatschappij.
 
Deze bezorgdheid is ook terug te vinden op het niveau van de internationale VN-organen, waar de Commissie voor verdovende middelen op haar negenenvijftigste zitting in Wenen (14-22 maart 2016) op de agenda de "Bevordering van strategieën en beleid preventie "zette met onder andere de volgende punten:
 
"Diep bezorgd dat het wereldwijde drugsprobleem een ernstige bedreiging blijft voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de hele mensheid, met name kinderen en jongeren,

"Tevens erkennend dat de preventie van illegaal drugsgebruik van cruciaal belang is voor het verminderen van de vraag naar drugs en het garanderen van sociaal welzijn als onderdeel van een evenwichtige aanpak in de strijd tegen drugs,

"Wijzend op het belang rekening te houden met de geldende verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten, waaronder de rechten van kinderen in overeenstemming met het Verdrag inzake de rechten van het kind, in de uitvoering van programma's en maatregelen ter voorkoming verslaving,

"Moedigt de lidstaten aan specifiek preventiebeleid en maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om de ontwikkeling in goede gezondheids- en veiligheidsomstandigheden voor kinderen en jongeren, die bijzonder kwetsbaar zijn ten gevolge van individuele factoren of factoren eigen aan de omgeving waarin ze evolueren. "(1)
 
Is het zinvol om eraan te herinneren dat, volgens een recent onderzoek over zelfmoord bij jongeren, dat 26% van de zelfmoorden gerelateerd zijn aan alcoholgebruik en drugs? (2)
 
De humanist Ron Hubbard zei terecht dat “het meest destructieve element van onze samenleving drugs zijn”.
 
Informeer u, bekijk de video’s en de documentaire: http://zegneentegendrugs.be/
 
Referenties:
(1) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/016/80/PDF/V1601680.pdf?OpenElement
(2) 2 Juin 2016 - Topsante.com


contact contact       share share