Zoeken
 

Viering van de 68ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Menserechten van de Verenigde Naties : Verdedig vandaag iemands rechten !

« Het respect voor mensenrechten is in het belang van iedereen : het verbetert het welzijn van personen, de stabiliteit van de maatschappij en de harmonie van een wereld waar ieder afhankelijk is van de andere. » Ban Ki-moon, Secretaris generaal van de Verenigde Naties *


Brussel.-  Donderdag 8  december, werd een seminarie georganiseerd door de vereniging Jongeren voor Mensenrechten Belgie in het auditorium van de Scientology Kerken voor Europa om de internationale dag van de Mensenrechten 2016 te vieren. De bedoeling was het belang van deze verklaring in herinnering te brengen omdat ze een gemeenschappelijk ideaal vertegenwoordigt dat door iedereen en door elke natie bereikt zou moeten worden. 

Het doel van de Internationale Stichting van Jongeren voor Mensenrechten, opgericht in 2001, is de jongeren hun fundamentele rechten aan te leren en hen te herinneren aan de 30 artikels van de Universele verklaring van de Mensenrechten zodat ze ook verdedigers van verdraagzaamheid en vrede zouden worden. 

Na de presentatie van een video die de geschiedenis van de mensenrechten in herinnering brengt, hebben twee activisten, en sprekers, voor de bescherming van de mensenrechten, het woord genomen. De ene is voorzitter van een Syrische vereniging in Parijs en heeft zijn mening gegeven over het onderwerp en de tweede heeft ons zijn objectieven uiteengezet voor het helpen overleven van het Dogon volk in Afrika. Twee voorbeelden die, 68 jaar later, de realiteit illustreren die te vaak nog dagelijkse kost is in talrijke delen van de wereld. 

Nochtans zijn er twee belangrijke punten naar boven gekomen tijdens de gesprekken: eerst en vooral, heeft het bestaan van de declaratie het nog maar eens mogelijk gemaakt een einde te stellen aan conflicten en onrechtvaardigheden ten gevolge van internationale druk uitgeoefend doorheen de lidstaten van de Verenigde Naties en het tweede punt was het belang van de opvoeding van jongeren om hun bewustzijn wakker te schudden en de vrijheid van de toepassing van mensenrechten een realiteit te maken zowel in Europa als elders in de wereld. 

In een periode waar de mensenrechten meer en meer bedreigd worden in de wereld, is het de verantwoordelijkheid van eenieder om ze te verdedigen en bij de jongeren ligt de hoop van een wereld vol vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. 

Voor meer informatie over de Stichting en/of haar  pedagogische materialen bezoek de site :

www.nl.youthforhumanrights.org

 

(*) http://www.un.org/fr/ events/humanrightsday/contact contact       share share