Zoeken
 

Overwegingen in verband met de slachtoffers van de holocaust

Brussel – Donderdag 9 februari is er een lezing-debat gehouden door

CCHR België (Burgercommissie voor Mensenrechten): “Reflecties over de rassen en religieuze vervolgingen”, in de Informatiehal van de Scientology Kerken voor Europa.


 Het doel van deze lezing was te belichten wie zich achter de rassen, etnische en religieuze vervolgingen schuilt namelijk in deze herinneringsperiode de slachtoffers van de holocaust.


Frédéric Grossmann, Erevoorzitter van CCHR Frankrijk heeft zich over het onderwerp uitgedrukt, terwijl hij aan het gezelschap de werkelijke rol liet ontdekken die de psychiatrie gespeeld heeft.

Hij heeft een hulpmiddel voor educatie voorgesteld van CCHR, een documentaire met de titel “Het tijdperk van angst: le règne de terreur de la psychiatrie", die nieuwe schokkende feiten aan het licht brengt over de verborgen invloed van de psychiatrie achter de verschrikkelijke daden gepleegd door Hitler en zijn mannen op zij die ze «onwaardig achtten om te leven », gedurende het Derde Rijk van het Nazi Duitsland.


Deze documentaire onthult feiten over massamoordprogramma’s die aan de Holocaust vooraf gingen en de psychiaters die ze ontworpen, georganiseerd en in het werk gesteld hebben. Ze gingen zelfs zover dat ze beslisten wie er ging blijven leven en wie er ging sterven.  Hij documenteert hoe bijna 300 000 personen die mentaal of fysisch gehandicapt waren, gedood werden en 6 000 andere die overleden zijn ten gevolge van geforceerde sterilisatie acties.


Frédéric Grossman verklaarde: ”Deze psychiatrische atrociteiten zijn niet gestopt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In feite vinden vandaag de dag nog altijd een groot aantal van dezelfde onderdrukkende acties plaats van de psychiatrie zoals tijdens het Nazi tijdperk, zoals kidnapping, onvrijwillige hechtenis, geforceerde behandeling en geforceerde wegneming van kinderen, en dit aan een alarmerend tempo in alle beschaafde landen, Frankrijk en België inbegrepen.”

Zeer precies gedocumenteerd en gebaseerd op een groot aantal filmarchieven biedt, “Het tijdperk van angst” een volledige kalender van feiten die aan de basis lagen van deze schandelijke periode uit de geschiedenis en toont hij hoe de meest schuldige psychiaters erin geslaagd zijn om te ontsnappen aan de rechtspraak na de oorlog, zich terug te integreren in het naoorlogse Duitsland en hebben met hun racistische ideologie de basis gelegd van wat heden ten dage de moderne psychiatrie is geworden.

CCHR is een apolitiek, niet religieus organisme zonder winstoogmerk dat zich uitsluitend bezighoudt met het uitroeien van de misbruiken in het domein van de geestelijke gezondheid en de bescherming van de patiënten en zelfs het grote publiek, want de huidige tendens is om van elk van ons een toekomstige patiënt te maken. Haar richtlijnen staan in de Universele Verklaring van de Mensenrechten voor de mentale gezondheid.

Het is een internationale organisatie die meer dan 250 vestigingen heeft in 30 landen. Ze is opgericht in de Verenigde Staten in 1969 door de Scientology Kerk en Professor emeritus in de psychiatrie Dr. Thomas Szasz, schrijver en filosoof met een internationale vermaardheid, met het doel de schendingen van de mensenrechten aan te klagen die plaatsvinden in de psychiatrie en het domein van de mentale gezondheid weer gezond te maken;

Om de documentaire te zien & voor meer informatie:

nl.cchr.org 


contact contact       share share