Zoeken
 

Misbruikt door politie. Slachtoffer neemt verantwoordelijkheid voor de Hervorming van het systeem

Op onrechtmatige wijze vastgehouden en geslagen door de politie, is een activist van Nieuw-Guinea het systeem aan het hervormen via het onderwijs in de mensenrechten.


Misbruikt door politie. Slachtoffer neemt verantwoordelijkheid voor de Hervorming van het systeem
Augustinus Brian werd geboren in Papua New Guinea in het dorp van Karenda, een plek die is doordrenkt van bijgeloof. Maar zo primitief zoals sommige van de dorpen in het externe zuidelijk gebergte van het land zijn, Karenda-ouderlingen geloofden in het onderwijs. Zijn dorp heeft geïnvesteerd om Brian naar de hoofdstad Port Moresby te sturen, waar hij afstudeerde aan de hogeschool.

Augustinus Brian brengt mensenrechten tot leven in de Southern Highlands provincie van Papua Nieuw-Guinea.
Brian werd een provinciale projectcoördinator voor World Vision, een wereldwijde christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Wanneer hij terug in zijn thuishaven kwam heeft hij een leidende rol in zijn gemeenschap opgenomen en is hij een mentor van de jeugd geworden.

Dan, in 2013,  werd hij geconfronteerd met de gebreken in het systeem toen hij op onrechtmatige wijze werd vastgehouden en geslagen door corrupte politie. En ondanks zijn verwondingen en zijn arbeidsongeschiktheid voor enkele maanden, en de aanklachten van degenen die hem misbruikt hadden, werden de officieren nooit berecht.

Brian besloot om door te gaan met de hervorming in plaats wraak te nemen. Hij zocht online en vond de website van United for Human Rights en bestelde het documentatie over Mensenrechten inclusief het Opvoederspakket. Toen het aankwam, bestudeerde hij de materialen en kreeg hij een diepe waardering voor kracht van de gegevens geformuleerd in de rechten van de mens en was bewust van de urgentie betreffende de bewustmaking van deze rechten in zijn land.

Hij richtte zich niet alleen op de brutaliteit van de politie maar positioneerde zich als begeleider de andere problemen i.v.m. mensenrechten. Papoea-Nieuw-Guinea heeft internationaal gezien één van de hoogste misdaadcijfers. Bijna de helft van de bevolking is analfabeet en leeft in armoede.

Augustinus Brian leidt een workshop in mensenrechten voor kinderen in de provincie Southern Highlands van Papoea-Nieuw Guinea
Hij ontmoette zijn dorpsoudsten en toonde hen de “Jongeren voor Mensenrechten videoclips” alsook “Het Verhaal van de Mensenrechten”- documentaire. Zij zagen het belang van het programma in en gaven hun goedkeuring aan Brian om deze kennis te delen met het dorp. Ze machtigden hem om het initiatief te nemen voor het organiseren van een zesdaags religieus evenement.

Vervolgens nam hij het programma naar de nabijgelegen dorpen en van daaruit naar de provinciale hoofdstad van Mendi, waar hij met gemeenschapsleiders en schoolhoofden sprak. Hij organiseerde een tocht voor de mensenrechten door de stad. Meer dan 2.500 mensen namen deel aan deze mars met de boodschap van eenheid en gelijkheid.

Door heel de regio hebben scholen het programma overgenomen en ook Brian bleef workshops geven doorheen de provincie. Zelfs in primitieve dorpen zonder elektriciteit, verzamelde hij de schoolkinderen rond zijn laptop om naar te kijken naar de videoclips.

Maar vanuit zijn eigen ervaring, wist Brian dat, om mensenrechten reëel te maken, hij de politie aan boord moest krijgen. Hij verzamelde petities en bracht deze naar de provinciale politieafdeling. Hogere Officieren vroegen om een seminarie over Mensenrechten. Ze hebben hem oprechte verontschuldiging aangeboden voor de wreedheid die Brian had geleden alsmede voor het falen van hun afdeling om het onrecht aan te pakken.

Hij werkt nu samen met de politie om iedere officier van de provincie op te voeden in de rechten van de mens. De Scientologie Kerk ondersteunt “United for Human Rights” en het programma voor de jeugd, “Jongeren voor mensenrechten Internationaal”.

Scientologen over zes continenten engageren zich met gezamenlijke inspanningen om samen met overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties grootschalig het besef en implementatie van “Universele verklaring voor de Rechten van de Mens”  (United Nations Universal Declaration of Human Rights) van 1948, het oorspronkelijke document voor Mensenrechten.

contact contact       share share