Zoeken
 

Mensenrechten Summit: Jongeren bestrijden geweld met Educatie

De 13de Youth for Human Rights International Summit 2016, gehouden bij de Verenigde Naties in New York op 25-26 augustus, was het podium van jonge vrijwilligers die door middel van educatie een einde willen maken aan mensenrechtenschendingen als mensenhandel, politiegeweld, intimidatie, armoede, oorlog en geweld tussen bendes.


De 72 jonge mannen en vrouwen op de Internationale Mensenrechten Summit weten waar ze over praten als het over mensenrechten gaat. Van mensenhandel tot politiegeweld, extreme armoede, intimidatie en bendeoorlogen; al of niet zelf doorleefd zijn ze allen even toegewijd aan het beëindigen van deze schendingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wat precies de reden is dat deze jongeren door Youth for Human Rights International werden geselecteerd om hun 41 landen te vertegenwoordigen.

"Bendes in Timor waren verantwoordelijk voor meer dan 200 doden per jaar," vertelde een van de afgevaardigden van Oost-Timor, die daar met zijn Youth for Human Rights team sinds 2011 jongeren heeft onderwezen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Veel van de 300.000 jongeren die ons mensenrechtenprogramma hebben doorlopen, maakten voorheen deel uit van schoolbendes. Inmiddels vormen deze bendes geen probleem meer, omdat ze veranderd zijn in mensenrechtenvoorvechters dankzij het programma van YHRI."

"De mensheid is in gevaar", zei Rahaf, de afgevaardigde van Saoedi-Arabië. "We worden van elkaar gescheiden doordat we gelabeld worden op onze religie, ras, geslacht, nationaliteit. Eenheid zou juist gebaseerd moeten zijn op menselijkheid. Het is onze plicht om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te onderwijzen en in praktijk te brengen.”

De Armeense afgevaardigde, Mariam, sprak over de "binnenlandse ontheemden in Armenië" en de meer dan 17.000 Syrische vluchtelingen die door het land worden opgenomen. "We moeten haat en onwetendheid het hoofd bieden en opkomen voor degenen die het zwijgen is opgelegd.” En: “We moeten leren onze verschillen te accepteren in plaats van te proberen iedereen in dezelfde mal te gieten."
Indrukwekkend was ook de bijdrage van Augustine Brian, project coördinator van World Vision en directeur van Youth for Human Rights in Papoea-Nieuw-Guinea. Mr. Brian vond het Youth for Human Rights programma online. Zelf het slachtoffer van politiegeweld, adopteerde hij het mensenrechtenprogramma meteen en verspreidde het door de hele provincie. In plaats van uit te zijn op wraak, heeft hij dezelfde politiemacht die hem destijds heeft aangevallen opgeleid, en werkt hij met hen samen om een eerlijke behandeling van iedereen in het gebied te garanderen.

Zoals door de MC van de Top duidelijk werd gemaakt, zijn mensenrechtenschendingen niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden. Award-winning filmmaker Ronald Lang sprak over zijn nieuwe film die over mensenhandel gaat, bedoeld om de bewustwording te verhogen en om mensen aan te zetten om deze barbaarse activiteit te beëindigen. "Mensenhandel gebeurt over de hele wereld, zelfs in mijn eigen achtertuin hier in New York en we moeten er een eind aan te maken," zei Lang.
Jonge afgevaardigden presenteerden hun resultaten aan hun collega-vrijwilligers uit allen landen en aan de 400 aanwezige gasten, en luisterden naar speeches van inspirerende mensenrechtenvoorvechters van onder andere zes ambassadeurs en vertegenwoordigers van de permanente missies bij de Verenigde Naties.

Tijdens haar presentatie op de Summit, vertelde H.E. Irenee Omositson Namboka, voormalig VN-Mensenrechten Protection adviseur en Associate Fellow aan alle aanwezige jongeren dat het recht op onderwijs, met inbegrip van mensenrechteneducatie, op de tweede plaats komt na het recht op leven. "Onderwijs is het voornaamste middel waardoor economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen zichzelf uit armoede kunnen tillen en waarmee zij de mogelijkheid verkrijgen om volledig te participeren in hun gemeenschap."

Mr. Vineet Kapoor, Politie adviseur en Aide de Camp voor de gouverneur van Madhya Pradesh, India, sprak over het belang van mensenrechteneducatie voor "jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden en die hun rechten moeten leren kennen en leren claimen. Vooral voor jongeren die slavenarbeid verrichten, in gevaarlijke industrieën, die een prooi zijn voor de mensenhandel, drugshandel en drugsmisbruik, die geen school of opleiding volgen, in extreme armoede en ontbering leven, geen familie hebben of geen ondersteuning vanuit de gemeenschap ondervinden voor hun welzijn." Hij benadrukte in het bijzonder het belang om de educatieve programma’s van Youth for Human Rights International in de opleiding van politieagenten, ambtenaren, de overheid en medisch personeel te integreren, opdat zij begrijpen dat "het niet om het gezag van de staat gaat wanneer zij haar volk een dienst levert. Het gaat om de plicht van de staat om voor de rechten van de burgers op te komen voor wie zij de plicht hebben te zorgen.”
Youth for Human Rights International (YHRI) is het jongeren programma van United for Human Rights, een wereldwijde non-profit organisatie. Opgericht in 2001 in Los Angeles, zijn er inmiddels meer dan 100 Youth for Human Rights International groepen over de hele wereld. Haar bekroonde educatieve mensenrechtenmaterialen zijn in 27 talen uitgebracht, waarmee haar boodschap over de mensenrechten 195 landen bereikt.
13de Jaarlijkse Internationale Mensenrechten Summit bij de Verenigde Naties in New York
Jonge mannen en vrouwen, geselecteerd vanwege hun goede resultaten op het gebied van de mensenrechten, vertegenwoordigen hun land op de 13de Youth for Human Rights International Summit, gehouden bij de Verenigde Naties in New York .
Meer dan 400, inclusief vertegenwoordigers van 17 VN Permanente Missies, woonden de 13de jaarlijkse Internationale Top van Youth for Human Rights International in de Verenigde Naties bij.


contact contact       share share