Zoeken
 

Interreligieuze zondagdienst in de Scientology Kerken voor Europa

Brussel – Op zondag 5 februari 2017 werd ter gelegenheid van de Wereld Interreligieuze Harmonieweek, in het leven geroepen door de Verenigde Naties, (1-7 februari 2017), een interreligieuze zondagdienst gehouden in de kapel van de Scientology Kerken voor Europa, aan de Waterloolaan 103.


De dienst werd verzorgd door Scientology voorganger Eric Roux (Frankrijk) en drie andere religieuze leiders :

- Mr. Jan Jelle Keppler (Nederland), Theosofische Vereniging België,

- Meester Ines Wouters (België), Boeddhiste

- Mr. Karim Geirnaert (België),  Moslim Scouts van België

Voorganger Roux leidde de religieuze dienst in en richtte het woord aan de trouwe volgelingen over de Wereld Interreligieuze Harmonieweek en wat dat betekent. Hij verklaart dat "wederzijds begrip en interconfessionele dialoog (onder alle religies, gezindten en geloofsovertuigingen) de werkelijke dimensie vertegenwoordigen van een cultuur die vrede nastreeft."

De voorganger opende vervolgens de dienst met de lezing van het Credo van de Scientology Kerk.*

Daarna heeft hij aan de genodigden van de andere religies gevraagd om eveneens hun mening uit te drukken in verband met de Wereld Interreligieuze Harmonieweek.

M. Keppler heeft de grondslag van de geschiedenis van de Theosofie in herinnering gebracht en heeft vermeld dat het de bron is van alle religies. Hij herinnerde eraan dat “harmonie de basiswet is van het universum". 

Vervolgens heeft, meester Wouters het Thibetaanse Boeddhisme voorgesteld en verschillende verhalen verteld die ze persoonlijk van de Dalaï Lama weerhoudt, die veel belang hecht aan de interreligieuze dialoog. Ze bevestigt dat "de Mens fundamenteel goed is maar verblind is door zijn onwetendheid". Vandaar het belang om alle religies te bestuderen.

Daarna heeft Mr. Geirnaert, bekeerd tot de islam sinds 1980, uitgelegd dat "de islam een beetje orde gebracht heeft in het huis van God ". Hij heeft ook alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie ten opzichte van religies en geloven vermeld. Hij herinnerde eraan dat, volgens de Koran, "er geen beperking is in religie ", en heeft afgerond met de woorden : "Mannen en vrouwen zijn gelijk voor God ".

Als samenvatting heeft de voorganger gezegd: "We moeten iets over andere religies te leren ". Waar hij aan toevoegde dat, om voorganger van de Scientology Kerk te worden, men onder andere alle grote religies moet bestuderen om ze te begrijpen.

Hij eindigt de religieuze dienst met de lezing van het "Gebed voor Totale Vrijheid " van Scientology.*

Hierna heeft heel het gezelschap samen een middagmaal genoten.

De sfeer was spiritueel en licht, de aanwezigen waren blij hun ideeën te delen en zoveel gelijkenissen te vinden. Het leek alsof niemand weg wilde gaan.

Indrukken en overwegingen van de assistentie:

"We zouden de interreligieuze en multiculturele dialoog veel meer moeten promoten tijdens deze vorm van religieuze dienst! "

"Met al de vormen van intolerantie en discriminatie die verschillende geloofsovertuigingen ondervinden en waarvan we vandaag getuigen zijn, zouden we speciale sessies moeten organiseren tijdens dewelke de mensen de basis van andere religies zouden leren in plaats van te luisteren naar de leugens en geruchten."

"Deze pluri-religieuze ceremonie heeft me een gevoel van interreligieuze harmonie gegeven. Het is evident dat we dichter bij God staan als we allemaal samen, verenigd zijn in een sfeer van wederzijds begrip. En we zouden dat vaker moeten doen."

"Ik ben heel blij en ik ben de kerk heel erkentelijk dat ik uitgenodigd was. Het spirituele aspect van onze religies en filosofieën zijn een gemeenschappelijke basis voor allen. We hebben allemaal hetzelfde doel, en er is geen enkele reden om met elkaar de strijd aan te binden. Momenteel is er een dringende nood in onze maatschappij en het is aan ons om deze hoge nood van dialoog tussen onze geloven en religies te erkennen."

"Het is erg interessant te zien tot op welke hoogte het feit om diversiteit en pluralisme, ongeacht welke religie, ras of etnische oorsprong, het mogelijk maakt een beschaving in vrede en een klimaat van hoop te creëren, wat een grote hulp is voor de hele mensheid.”

Om af te ronden willen we nog vermelden dat als een dergelijke dienst nog vaker georganiseerd zou worden, deze niet altijd op een zondag zou moeten plaatsvinden omdat bepaalde religies hun religieuze dienst juist op die dag hebben. Dit moeten we dus verder onderzoeken.

De volgende interreligieuze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 9 maart ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Contacteer: Agnes Bron op 0483 001 680 agnes.bron@gmail.com

 

*Het Credo: http://www.scientology.nl/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-creed-of-the-church.html

 

 

*Het gebed: http://www.scientology.nl/what-is-scientology/scientology-religious-ceremonies/a-prayer-for-total-freedom.htmlcontact contact       share share