Zoeken
 

Internationale Dag van de Vriendschap bij de Scientology Kerken voor Europa

Brussel - Het was voor het vierde jaar op rij dat, op woensdag 30 juli, de Internationale Dag van de Vriendschap in de tuin van de Scientology Kerken voor Europa gevierd werd in aanwezigheid van talrijke genodigden van verscheidene verenigingen en geloofsovertuigingen.


Dit idee om de vrienschap en zijn vrienden te eren is een idee dat ontstaan in de VS in 1935. 
Maar het is in feite in 1919 dat alles begon wanneer Joyce Hall, de stichter van de vermaarde
Hallmark kaarten, zijn kaarten aanbood om vrienden te vieren. Ten gevolge van de - vooral in Azië - stijgende populariteit, hebben de Verenigde Naties beslist om 30 juli de  Internationale Dag van de Vriendschap te verklaren
 
Bij deze gelegenheid verklaarde de verantwoordelijke voor externe relaties van de Scientology Kerken voor Europa: “Een vriend. Een vriend is een persoon die een belangrijke plaats inneemt in ons leven en de elementen die eraan bijdragen dat vriendschapsbanden ontstaan en behouden blijven, zijn: liefde, respect, aandacht, vertrouwen en begrip.”
 
De avond verliep in alle eenvoud en gezelligheid, met veel vrolijkheid en humor, rond een barbecue en op de klanken van sfeervolle pianomuziek.  Een gelegenheid om vrienden te bedanken en hen te vertellen hoezeer hun aanwezigheid en hulp gewaardeerd worden.
 
Aangaande vriendschap schreef de stichter van de Scientology religie het volgende: “De vriend die je waarschijnlijk het meest verwaarloost, ben jij zelf.  Nochtans, vooraleer echt vriend te zijn met de wereld, is elke persoon het zichzelf verschuldigd eerst zijn eigen vriend te zijn.”  Ron Hubbard.
 
Contact: Agnès Bron
churchofscientologyforeurope@gmail.com
Churches of Scientology for Europe - Brussels - Tel: +32/(0)483.001.680

 

contact contact       share share