Zoeken
 

Een stand tegen drugs op het Esperando festival

“Het meest destructieve element van onze huidige samenleving is drugs.”

Bornem.- zondag 15 mei 2016. Op een mooie lentedag werd het jaarlijkse Festival "Ezperando" gehouden, wat voor een instroom van vele mensen, families, leiders, leraren en jeugdclubs heeft gezorgd. De vrijwilligers van de vereniging Zeg Neen tegen Drugs waren aanwezig met hun opvallende T-shirts. Op hun stand kwamen snel veel bezoekers of uit nieuwsgierigheid of om hun kennis te verbeteren of om educatief materiaal (boeken en dvd's) te verkrijgen of gewoon om de waarheid over drugs te ontdekken.


Het was ook enige kans om zonder risico te ervaren wat er gebeurt als men onder invloed is van psychoactieve stoffen (alcohol en cannabis) dankzij een voor deze gelegenheid speciaal ontworpen bril om dit effect te bekomen over een klein parkoers.
 
Het is interessant om de interesse te zien van ouders die de effecten en de gevolgen van drugs beter proberen te begrijpen om hun kinderen ertegen te beschermen, in tegenstelling van wat sommige autoriteiten pleiten door drugs toegankelijk te maken voor iedereen.
 
Statistieken over verschillende tientallen jaren hebben aangetoond dat het drugsgebruik afneemt naarmate er meer informatie voor het publiek voorhanden is, wat aantoont dat Preventie wel degelijk zijn effect heeft.
 
Op een ander  vlak zien sommigen het voordeel dat de staat zou kunnen hebben door een substituut voor de dealers te bieden, maar ze vergeten de verhoging van ongevallen, van behandelingen en ziekenhuisopnames, en heel de logistiek die ermee verband houdt, in rekening te brengen.
 
Zo toont een studie in Colorado en Oregon, twee staten die cannabis volledig hebben gelegaliseerd, aan dat hospitalisaties in geval van nood ten gevolge van cannabis verhoogd zijn vermenigvuldigd met factor 20 gaande van 20 per maand naar meer dan 430 per maand over een periode van 3 jaar alleen (*). Daarnaast wordt cannabis gebagatelliseerd, en stijgt plots het gebruik van heroïne met haar tragische spoor van dood door een overdosis (**).
 
De humanist Ron Hubbard haalde terecht aan dat “het meest destructieve element in onze samenleving drugs is”.
Informeer u, bekijk de video’s en de documentaire: http://zegneentegendrugs.be/
 
(*) St Charles Hospital, Portland-Oregon, Marijuana related emergency room visits, 2012-2016.
 
(**) National Center for Health Statistics, 2001-2014, CDC Wonder.


contact contact       share share