Zoeken
 

Definitieve beslissing voor Scientology in België

Brussel - Vandaag is de beslissing, uitgesproken door de correctionele rechtbank van Brussel definitief. De rechtbank heeft hiermee een einde gesteld aan achttien jaar gerechtelijke vervolging van de Scientology Kerk van België en haar leden. In een beslissing die 173 pagina’s telt, werden alle aanklachten ten laste van de beklaagden – waaronder de Scientology Kerk van België en het Bureau voor de Mensenrechten van de Internationale Scientology Kerk – onontvankelijk verklaard, waarbij alle beschuldigingen van het federaal Parket verworpen werden wegens ongegrond.


Deze beslissing is vandaag definitief daar het parket besloten heeft om geen beroep aan te tekenen en om de motivatie, die door de correctionele rechtbank grondig en nauwkeurig uiteengezet werd, te aanvaarden.

De Scientology Kerk van België verheugt zich over dit besluit van het parket, want hierdoor wordt de uitspraak van 11 maart 2016 definitief. Het is de zoveelste beslissing die een erkenning inhoudt voor de rechten van de scientologen om niet gestigmatiseerd en gediscrimineerd te worden op basis van hun religieuze overtuigingen. Soortgelijke beslissingen werden al in heel Europa uitgesproken: in Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Zweden, Nederland, enz.; landen in dewelke Scientology erkend werd als een authentieke religie, en dit in veel gevallen door Hoge Gerechtshoven.

Volgens de woordvoerder van de Scientology Kerk in België, dhr. Eric Roux “is deze beslissing, die het einde betekent van een onrechtvaardige vervolging, uiteraard een overwinning voor de hele gemeenschap van scientologen. Maar ze is vooral een overwinning voor de vrijheid van religie​

​ in België”.

 

Het parket heeft gedurende achttien lange jaren de scientologen vervolgd op een onbillijke wijze en toen het geen enkel strafbaar feit kon vaststellen ondanks een extreem doorgedreven onderzoek, heeft het de vervolging hardnekkig verder gezet op basis van een verkeerde interpretatie van de geschriften van de grondlegger van Scientology”.

Dit soort praktijk is extreem gevaarlijk voor de vrijheid van religie en het tribunaal heeft in deze orde op zaken gezet, verwijzend naar de toepasselijke rechtsbeginselen en het recht van eenieder om een religie naar eigen keuze te beoefenen”.

Het feit dat het parket besloten heeft om geen beroep aan te tekenen toont aan dat het er een les heeft kunnen uit trekken en ik verheug me erover dat dit in de toekomst nuttig kan zijn voor al diegenen die gediscrimineerd zouden worden op basis van hun geloofsovertuiging”.

De Scientology Kerk werd opgericht in 1954 en telt vandaag miljoenen leden in meer dan 180 landen. In België werd ze gevestigd in 1974 en in ons land stuurt ze talrijke maatschappelijke verbeteringscampagnes aan, waaronder een preventieve campagne over de gevaren van drugsgebruik, een campagne ter heropleving van morele waarden, een campagne om een einde te maken aan de misbruiken in de psychiatrie en een programma voor onderwijs in de mensenrechten. Ze organiseert daarnaast talrijke andere activiteiten zoals interreligieuze ontmoetingen, inzamelen van kledij voor vluchtelingen, soepbedeling aan daklozen, enz.

Contact: Chris MEGANCK - Woordvoerder

mediacontactscientology@gmail.com

+ 32 494 03 30 63

 


contact contact       share share