Zoeken
 

De nalatenschap van Nelson Mandela aan de mensheid

“Mandela, de man die het menselijk geweten belichaamt ten opzichte van de willekeurige onderdrukking en die het verloop van de 20ste eeuw veranderde. Hij heeft zijn leven gewijd aan het ondersteunen van de fundamentele principes die de basis vormen van wat men een beschaving noemt.”


Brussel- Ter gelegenheid van de viering van de Mandela Werelddag (18 juli 2014), een dag die sinds vijf jaar erkend is door de Verenigde Naties, werd een conferentie-debat gegeven onder leiding van de vereniging Jongeren voor Mensenrechten België, door D. Boniface, een jonge jurist, met als thema : Welke erfenis heeft Nelson Mandela ons nagelaten? Welke lessen kan men eruit trekken voor de mensheid?

Deze conferentie werd gehouden in het auditorium van de Scientology Kerken voor Europa (Brussel) in aanwezigheid van een zeer alert publiek en waarvan twee personen, op verschillende momenten en locaties, de gelegenheid hadden gehad om Nelson Mandela te ontmoeten en met hem samen te werken.
 
De presentatie begon met de deelnemers eraan ter herinneren dat de Nobelprijs voor de Vrede  in 1993 toegekend werd aan Nelson Mandela (Madiba) voor zijn levenslange, ondanks alle mogelijke obstakels waaronder 27 jaar gevangenschap, inzet om Zuid-Afrika te bevrijden van de apartheid, om een einde te maken aan de onderdrukking en om in een democratische samenleving, vrijheid en rechtvaardigheid voor zijn volk te bewerkstellingen.
 
« Niemand wordt geboren met haat voor iemand omwille van zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn religie. Mensen moeten eerst worden aangeleerd om te haten en als men ze kan aanleren om te haten, dan kan men ze ook aanleren om lief te hebben, want de liefde is natuurlijker in het hart van de mens dan het omgekeerde. »
 
 
De conferentie begon met de vertoning van de educatieve film ‘De Geschiedenis van de Mensenrechten’, een film die een raakpunt vormde van de doelen van de internationale Jongeren voor Mensenrechten en deze van Mandela opvoeding. Hij schreef : "Opvoeding is het sterkste wapen dat men kan gebruiken om de wereld te veranderen ".

Van haar kant uit is het eerste doel van de vereniging om de jongeren en alle personen op te voeden over hun rechten zoals deze werden bepaald in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, om zo verdedigers van recht, tolerantie en vrede te vormen.
 
Madiba maakt sindsdien deel uit van die groep van mensen die de loop van de mensheid getekend en veranderd hebben. Hij zal een inspirerend voorbeeld blijven voor de komende generaties, door ze aan te moedigen om zijn werk van vergevingsgezindheid, recht en vereniging van mensen voort te zetten. Want zoals de humanist Ron Hubbard schreef: “Mensenrechten moeten een realiteit worden, niet een utopische droom.”

Mensenrechten: Wat zijn ze?
Bezoek de website: http://nl.youthforhumanrights.org/
 
 

contact contact       share share