Zoeken
 

Anderlecht op de Weg naar een Gelukkig Leven

Wederzijds vertrouwen is het sterkste materiaal om menselijke relaties op te bouwen. Zonder dit stort alles is. (*)
Brussel. Zaterdag 2 juli. Een team vrijwilligers van de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven verdeelde onder voorbijgangers en handelaars van de gemeente Anderlecht meer dan 3000 boekjes van de Weg naar een Gelukkig Leven in het kader van hun campagne “Vrede en Solidariteit”.


Deze boekjes bevatten de geheimen om een gelukkig leven te leiden, en dat in slechts 21 leefregels.
Ze zijn in de jaren 80 geschreven en zijn meer dan ooit actueel. Ze laten toe om zijn eigen acties te herzien in het licht van de grote menselijke deugden en ook anderen te helpen.

Ze waren herkenbaar aan hun witte T-shirts met het logo. De vrijwilligers begaven zich in de winkels vanaf de beenhouwer tot de supermarkten, via de cafés, de restaurants, enz.

Iedereen was geïnteresseerd om dit beruchte boekje te bemachtigen, dat het nu voor henzelf was of voor hun klanten, temeer dat het in 3 talen was voorgesteld: Arabisch, Frans of Nederlands. Een persoon wou zelfs een hele doos om naar zijn land te sturen, Afrika.

Het boekje, een ware niet-religieuze morele code, geschreven door de humanist Ron Hubbard, toont iedereen, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond of geloof, de te volgen weg naar een gelukkiger leven, met meer welvaart en meer voldoening.
Dit boekje herinnert ook door zijn voorschriften aan het belang van solidariteit, respect, waardigheid, vertrouwen en integriteit, elementen die bijdragen aan de opbouw van een fatsoenlijke samenleving.

Bezoek de website, ontdek de videoclips van elke leefregel, en de film: http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl/
(*) Leefregel nr. 14: Wees vertrouwen waard.

 


contact contact       share share